Kombi Baxımı

Kombi Baxımı

Kombilərə ən azı ildə bir dəfə - payızda və ya yazın əvvəlində kombi servis şirkətlərinin ekspert komandaları tərəfindən texniki xidmət göstərilməlidir. Kombi qazanlarının dövri baxımı il boyu minimum problemlər və yüksək performans deməkdir.


KOMBİ BAXIMDA NƏ EDİRİK?

Kombi cihazının isti su və qızdırıcının yanma vəziyyəti yoxlanılır.

Kombi cihazının su keçirmə qabiliyyəti yoxlanılır.

Kombi cihazı toz olub-olmaması yoxlanılır və lazım gəldikdə təmizlənir.

Kombi cihazının yanma kamerası təmizlənir.

Qazandakı elektrik və elektron birləşmələr yoxlanılır.

Kombi baca ventilyatoru yoxlanılıb təmizlənir.

Genişləndirici tank yoxlanılır və bar təzyiq səviyyəsi tənzimlənir.

Kombi qızdırıcının qaytarma xəttinin süzgəc filtri təmizlənir.